ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT…

تاریخچه ی اولین جوراب وارد شده به ایران

ناصرالدین شاه از سفر بازمی‌گردد، مثل همیشه با چمدانی پر از سوغات فرنگی. اما این بار یک سوغات عجیب و غریب‌تر دارد خاص سوگلی‌هایش. ناصرالدین شاه‌ این سوغات مخصوص را که از چمدان بیرون می‌کشد سوگلی‌ها به جان هم می‌افتادند و گیس‌ و گیس‌کشی می‌کنند که این چیه؟! و «این چیه»ی غریب دیروز، جوراب آشنای امروز است که از چمدان ناصرالدین‌شاه به حرمسرا و بعد به خانه‌های مردم عادی و غیرعادی روانه می‌شود. مردم از این سوغات نه‌چندان گران، استقبال‌ گرمی‌ می‌کنند که تا امروز هم گرمایش ادامه دارد. هنوز هم جوراب هدیه‌ای جذاب است، و البته گاهی نه‌چندان گران

برای پیدا کردن محصولات خود شروع به تایپ نام آن کنید...